Tutkimukset

ENMG-tutkimus, ääreishermostotutkimus

(Pt-ENMG 1301, 1302, 4921)

ENMG-tutkimuksella selvitetään ääreishermojen ja lihasten vaurioita ja toimintahäiriöitä, esimerkiksi hermopinteitä, hermojuurten vaurioita, polyneuropatiaa sekä lihassairauksia. Yleisiä syitä tutkimukseen lähettämiseen ovat kiputilat, puutumisoireet, tunnonalenema ja lihasheikkous.

ENMG-tutkimus tehdään tutkittavan oireiden ja lähettävän lääkärin tutkimuspyynnön edellyttämässä laajuudessa. Tutkimuksessa mitataan hermojen johtonopeuksia ja lihasten sähköistä toimintaa. Hermojen johtonopeuksia tutkittaessa kiinnitetään ihon pinnalle mittaavia elektrodeja ja annetaan pieniä sähkösykäyksiä tutkittavalle hermolle ihon pinnalta. Lihasten toimintaa tutkitaan pistämällä ohut neulaelektrodi tutkittavaan lihakseen.

Tutkimus ei vaadi mitään erityisiä valmisteluja. Miehiä pyydetään ottamaan mukaan lyhyet alushousut, jos on tarkoitus tutkia selkää tai alaraajoja. Ottakaa lääkärin antama lähete mukaanne.

Tutkimus kestää noin 30 minuuttia – 1 tuntia. Satunnaisia ohimeneviä mustelmia lukuunottamatta sillä ei ole jälkivaikutuksia.

Odottaessanne tutkimukseen värittäkää ilmoittautuessanne saamanne kipu-oirekartta ohjeiden mukaan.

ENMG-tutkimuksia tehdään Tampereella Koskiklinikalla, Terveysalolla ja Mehiläisen toimipisteessä. Ajanvaraukset lääkärikeskusten ajanvarausnumeroista.


EEG-tutkimus, aivosähkökäyrä

(Pt-EEG Tav 1287, elektroenkegalografia (EEG) valveilla)

EEG-tutkimuksessa eli aivosähkökäyrätutkimuksessa mitataan aivojen sähköistä toimintaa. Tutkimus tehdään aivojen toimintahäiriöiden, erityisesti kohtauksellisten oireiden selvittämiseksi.

EEG-tutkimuksessa pään iholle kiinnitetään elektrodeja. Hyvän elektrodikontaktin saavuttamiseksi elektrodeihin lisätään geeliä, jota saattaa hieman jäädä hiuksiin. Tutkimuksen tekee sairaanhoitaja ja tutkimus kestää noin tunnin. Tutkimuksen aikana voidaan näyttää aktivaationa vilkkuvaloa ja pyytää tutkittavaa hengittämään voimakkaasti (hyperventiloimaan) muutaman minuutin ajan.

Tutkimuksen tullessa hiusten on hyvä olla puhtaat ilman muotoilutuotteita. Tutkimus ei vaadi muita etukäteisvalmisteluja. Ennen tutkimusta lääkärin määräyksen mukaiset lääkkeet otetaan ohjeen mukaan. Tutkimuksesta annetaan lääkärin lausunto viikon sisään tutkimuksen suorituksesta.

Tutkimus on kivuton ja vaaraton. Kaikilla lapsilla tulee olla mukanaan saattaja, joka voi olla mukana tukimuksessa.

EEG-tutkimuksia tehdään Tampereella Koskiklinikalla, ajanvaraus lääkärikeskuksen varausnumerosta. Tutkimukseen tullessanne ilmoittautukaa Koskiklinikalla 3. kerroksen palvelupisteeseen.


Uni-EEG-tutkimus

(Pt-EEG Ud 1298, elektroenkefalografia(EEG) unideprivaatio)

Muuten kuten EEG-tutkimus valveilla, mutta Tutkittavan toivotaan nukkuvan tutkimuksen aikana. Aikuisilla unideprivaatio eli edeltävä valvominen on yleisimmin 24 h, lapset saavat lähettävältä lääkäriltä ohjeistuksen. EEG-tutkimuksia tehdään Tampereella Koskiklinikalla, ajanvaraus lääkärikeskuksen varausnumerosta. Tutkimukseen tullessanne ilmoittautukaa Koskiklinikalla 3. kerroksen palvelupisteeseen.


Yöpolygrafia, unitutkimus

(1784 PolAMb)

Yöpolygrafialla tutkitaan unihäiriöitä, joidendiagnostiikka on viime aikoinakehittynyt nopeasti. Obstruktiiviseen uniapneaan liittyvät apnea-ajanjaksot ja asennon vaikutus löydöksiin voidaan nyt luotettavasti osoittaa unen kotirekisteröinnillä. Unipolygrafiatutkimus suoritetaan akkukäyttöisellä kannettavalla laitteella, joka mahdollistaa tutkimuksen asiakkaan kotona. Kokonaisuuteen kuuluu myös uniapnean hoidon aloitus (C-pap).

Tutkittavalleasennetaan rekisteröintilaite, jonka kanssa nukutaan yö normaalisti kotona. Tutkimuksen tarkoituksena on selvittää mm. mahdollisia unenaikaisia hengityskatkoksia.

Rekisteröintiä vartentäytyy ottaa mukaan T-paita tai vastaava, joka pidetään myös nukkuessa päällä. Hoitaja asentaa hengitysliikkeen mittausta varten vyöanturit paidan päälle.

Unipolygrafia tutkimuksia teemme Tamperella Koskiklinikalla ja Mehiläisen toimipisteessä sekä Tampereella että Hämeenlinnassa.